Κόσμος 44 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 489
Συνολικός αριθμός χωριών: 8.414 (17.21 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 6.771
Χωριά βαρβάρων: 1.643
Χωριά με bonus: 711
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 164 ημέρες
Χρήστες on-line: 34
Αριθμός μηνυμάτων: 33.859 (69.24 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 19.270 (39.41 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 11.625 (23.77 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 783 (1.60 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 57
Αριθμός παικτών σε φυλές: 282
Συνολικοί πόντοι: 53.426.598 (109.257 ανά παίκτη, 6.350 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 702.481.959
 • 788.576.878
 • 923.288.429
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 15,672 εκατ.
 • 8,463 εκατ.
 • 11,114 εκατ.
 • 9,612 εκατ.
 • 1,700 εκατ.
 • 5,323 εκατ.
 • 93.146
 • 3,230 εκατ.
 • 620.279
 • 98.660
 • 874
 • 1.880
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 32049
 • 17307
 • 22727
 • 19656
 • 3476
 • 10886
 • 190
 • 6605
 • 1268
 • 202
 • 2
 • 4
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1863
 • 1006
 • 1321
 • 1142
 • 202
 • 633
 • 11
 • 384
 • 74
 • 12
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: loukascosta177
Η νεότερη φυλή: l.s

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων χθες στις 23:39