Κόσμος 44 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1132
Συνολικός αριθμός χωριών: 7.723 (6.82 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 4.188
Χωριά βαρβάρων: 3.535
Χωριά με bonus: 649
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 106 ημέρες
Χρήστες on-line: 57
Αριθμός μηνυμάτων: 51.123 (45.16 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 24.370 (21.53 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 145.911 (128.90 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 430 (0.38 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 103
Αριθμός παικτών σε φυλές: 633
Συνολικοί πόντοι: 25.668.061 (22.675 ανά παίκτη, 3.324 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 289.164.868
 • 336.960.941
 • 321.082.567
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 6,089 εκατ.
 • 4,356 εκατ.
 • 5,527 εκατ.
 • 2,402 εκατ.
 • 756.481
 • 2,643 εκατ.
 • 41.433
 • 972.773
 • 284.603
 • 65.200
 • 1.205
 • 1.113
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 5379
 • 3848
 • 4883
 • 2122
 • 668
 • 2335
 • 37
 • 859
 • 251
 • 58
 • 1
 • 1
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 788
 • 564
 • 716
 • 311
 • 98
 • 342
 • 5
 • 126
 • 37
 • 8
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: TheTamedTurtle
Η νεότερη φυλή: L.F.TY

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων σήμερα στις 20:31