Κόσμος 44 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1901
Συνολικός αριθμός χωριών: 6.844 (3.60 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 3.196
Χωριά βαρβάρων: 3.648
Χωριά με bonus: 573
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 68 ημέρες
Χρήστες on-line: 143
Αριθμός μηνυμάτων: 57.824 (30.42 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 21.020 (11.06 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 119.097 (62.65 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 611 (0.32 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 156
Αριθμός παικτών σε φυλές: 1.227
Συνολικοί πόντοι: 13.207.793 (6.948 ανά παίκτη, 1.930 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 112.854.671
 • 127.321.435
 • 120.094.566
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 3,776 εκατ.
 • 2,945 εκατ.
 • 2,992 εκατ.
 • 1,008 εκατ.
 • 650.361
 • 1,338 εκατ.
 • 31.679
 • 369.825
 • 149.320
 • 41.138
 • 1.755
 • 891
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 1986
 • 1549
 • 1574
 • 530
 • 342
 • 704
 • 17
 • 195
 • 79
 • 22
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 552
 • 430
 • 437
 • 147
 • 95
 • 195
 • 5
 • 54
 • 22
 • 6
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: AcinConqueror
Νεότερη φυλή: SX

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων σήμερα στις 16:54